Renovering plan -2 Solursgaraget

Under vecka 44-47 kommer renovering att ske på plan -2 i Solursgaraget. Övriga delar av garaget är öppet, plan -1 och plan 0. Hela Åregaraget är öppet som vanligt. Välkomna!