Renovering av Solursgaraget

Just nu är renoveringen av Solursgaraget pausad pga det kalla vädret och alla plan är öppna som vanligt. Hela Åregaraget är också öppet som vanligt.
Välkomna!