Renovering av Solursgaraget

Linjemålning kommer att pågå mellan den 6-10 maj mellan kl. 20.00 – 01.00 på plan 0 och plan -1. Målningen sker sektionsvis. Hela Åregaraget är öppet som vanligt.

Inom kort påbörjas uppfräschning av tillhörande trapphus. Under maj/juni monteras nya hänvisningsskyltar upp.

Välkomna!