Isbana hela vintern

På helger och lov mellan kl. 10-18 kan vuxna och barn låna skridskor och hjälm och åka på isbanan på torget. Minsta storlek på skridskor är 27. Isbanan är även öppen (obemannad) alla vardagar kl. 10-20 fram till 1 mars.