Barnkonventionens Dag

Den 20 november 1989 antogs konventionen om barns rättigheter av FN, och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det är ett viktigt dokument som innehåller 54 artiklar, och innebär att det finns regler om hur barn ska behandlas och vilka rättigheter barnen har. Konventionen skyddar till exempel barnet från vanvård, utnyttjande och övergrepp.

Under de senaste åren har en ljusmanifestation arrangerats på Vällingby torg, för att uppmärksamma Barnkonventionen för allmänheten. Tusentals ljuslyktor gjorda av barn på Hässelby-Vällingbys kommunala förskolor har tänts och bildat en stor ljusskulptur, och flera hundra besökare har deltagit i firandet. På grund av den rådande pandemin blir manifestationen inte av i år, istället uppmärksammas Barnkonventionens dag på olika sätt på varje förskola.

Vi arrangerar även en utställning här i Vällingby Centrum i en vakant butikslokal på bottenvåningen i k:6 vid Coop. Mellan den 20 och 29 november kan man ta del av färgglada ljuslyktor gjorda av förskolebarnen, ett stämningsfullt ljusspel samt en film om barnkonventionen och förra årets ljusmanifestation. Denna dag tänder vi även årets julbelysning!

Arrangemanget är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna i Hässelby-Vällingby och Vällingby Centrum.