Information om covid-19

För oss på Vällingby Centrum är säkerheten för våra besökare och personal av högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar löpande åtgärder utifrån dem. För att begränsa smittspridningen har vi bland annat gjort följande åtgärder i våra allmänna ytor:

  • Vi uppmanar att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och stanna hemma om man känner sig sjuk.
  • Utökade städrutiner.
  • Vi har tagit fram besöksstatistik när det är färre besökare hos oss för att ge möjlighet att kunna planera besök utefter dessa tider.
  • Stängt Veras Värld tillsvidare.
  • Handdesinfektion finns placerade vid entréer i k:5 och k:6.

Viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen

  • Vänligen respektera maxantalet personer i våra butiker och restauranger.
  • Om möjligt handla ensam. Vänta utanför om ni är fler i sällskapet.
  • Håll minst 2 meters avstånd till andra personer.
  • Tvätta händerna och använd handsprit.
  • Stanna hemma vid minsta symptom.

Tillsammans håller vi oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, för en säker mötesplats i Västerort.