Information om covid-19

För oss på Vällingby Centrum är säkerheten för våra besökare och personal av högsta prioritet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar löpande åtgärder utifrån dem. För att begränsa smittspridningen har vi bland annat gjort följande åtgärder i våra allmänna ytor:

  • Vi uppmanar via skyltning att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och stanna hemma om man känner sig sjuk.
  • Utökade städrutiner.
  • Vi har tagit fram besöksstatistik när det är färre besökare hos oss för att ge möjlighet att kunna planera besök utefter dessa tider.
  • Stängt Veras Värld och våra lekytor i k:5 och k:6 tillsvidare.
  • Vi har beställt värdar som kommer att gå runt och påminna och uppmana besökare om att hålla avstånd till varandra.
  • Vi har beställt stationer med handdesinfektion som kommer att placeras vid entréer i k:5 och k:6

Tillsammans håller vi oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, för en säker mötesplats i Västerort.