Open House Stockholm

Vällingby Centrum är med i Open House Stockholm den 1-2 oktober

Vet du vad Open House Stockholm är?
Open House Stockholm bjuder in allmänheten till gratis guidade visningar av byggnader, objekt, platser, stadsdelar och andra aktiviteter i hela Storstockholmsområdet. Syftet med festivalen är att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. Klicka här för att komma till festivalens hemsida för mer information. Här finns också festivalens hela program som pågår 30/9-2/10 (släpps i mitten av september).

Visste du att när Vällingby Centrum invigdes 1954 så var det ett av världens mest kända och internationellt besökta centrum? Hit kom stadsplanerare, politiker, arkitekter och besökare från hela världen för att se hur man byggde den visionära framtidsstaden Vällingby – ABC-staden med arbetsplatser, bostäder och centrum inom samma område.

NREP, fastighetsägare till Vällingby Centrum sedan maj 2022, deltar som utställare och bjuder in allmänheten till föredrag. Utöver representant från NREP medverkar arkitekt Per Ahrbom på Ahrbom & Partner. Per har i många år varit med och utvecklat Vällingby Centrum. Han har arbetat med nybyggnad av S:t Tomas Kyrka, ombyggnad och upprustning av Trappan, ombyggnad med nya entréer och inglasning av k:5 vid slutet av Pajalagatan. Ahrbom & Partners har utöver det arbetat med ombyggnad av polisstationen, Sats, Kulturskolan Stockholm, Olearys, Re:bel Kitchen, Espresso House m.m.

Agenda
Datum: lördag och söndag 1-2 oktober
Tid. 14.00-ca 14.45
Plats: Under glastaket på Pajalagatan i Vällingby Centrum, vid korsningen ner mot Solursparken

Scenprogram:

  • Representant från fastighetsägaren NREP hälsar välkomna.
  • Representant från NREP presenterar dem och deras värderingar som fastighetsägare till Vällingby Centrum.
  • Hör arkitekt Per Ahrbom berätta om Vällingby, dess unika historia och arkitektur. Per har i många år varit med och utvecklat Vällingby Centrum.

Tips
Besök på lördagsförmiddagen kl. 11.00-12.00 festivalens andra programpunkt i Vällingby, BRF Atlantis där Olof Palme bodde mellan åren 1968–1983.

Vilka är Open House Stockholm?
Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide, och grundades av fyra föreningar; Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Stockholms Arkitektförening, Samhällsbyggarna och Stockholms Byggnadsförening. Medlemmar 2022 är: Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Samhällsbyggarna, Stockholms Byggnadsförening och Föreningen för Samhällsplanering. Den internationellt framgångsrika festivalen Open House har sedan 2016 arrangerats årligen i Stockholm. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Open House grundades i London 1992. Målet var att riva barriärerna mellan arkitektkåren och allmänheten. Därför bjöds Londons invånare in till öppet hus där de fick chansen att uppleva hur arkitektur utvecklar staden. Sedan dess har festivalen etablerats i drygt 45 storstäder över hela världen, och lockar över 1 miljon besökare varje år. För mer information om Open House London och Open House Worldwide Family klicka här