4 timmar gratis parkering

Totalt 2100 parkeringsplatser i våra två parkeringsgarage.
4 timmar gratis parkering, íngen p-skiva eller p-biljett behövs.

Öppettider:
Åregaraget 06.00-24.00
Solursgaraget 06.00-24.00