Polisen

Receptionen (Pajalagatan 46) kommer att vara fortsatt stängd under höst och vinter 2020. Detta med anledning av omförändring av receptionsverksamheten.

 

Att arbeta på Hässelby-Vällingby närpolis är både en utmaning och en upplevelse. Här är man en del av ett engagerat gäng som har som vision att vara pionjärer inom brottsförebyggande arbete. Vi arbetar efter våra ledord – synlig, medveten och engagerad.
Vi som arbetar på Hässelby-Vällingby närpolis har alla olika erfarenheter, bakgrund och intressen – vilket också är vår styrka i det dagliga arbetet.
Vi arbetar med brottsförebyggande arbete, med fokus på att förebygga ungdomsbrottslighet och förhindra nyrekrytering av unga till en kriminell livsstil. Vi eftersträvar att ha en hög synlighet och närvaro bland allmänheten för på så vis öka förtroendet för polisen.

Kontakt

Telefon: 114 14