Vällingby Logopedmottagning

 

Vi erbjuder utredning och behandling för:

  • Barn med språk- och talsvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
  • Röstbesvär, röststörningar
  • Språk- och talstörningar p.g.a. neurologiska orsaker (afasi)
  • Tugg- och sväljsvårigheter (dysfagi)
  • Sluddrigt tal (dysartri)

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller av en annan logoped.

Kontakt

Telefon: 08 – 123 367 00

Telefontid:

Måndag – fredag kl 09.00 – 12.00

Övrig tid finns det telefonsvarare

Adress

Vällingbyplan 7, plan 1

Hemsida