Planera ditt besök hos oss

Planera ditt besök hos oss för en tryggare mötesplats i Västerort. Här kan du få en fingervisning om när det är färre, respektive fler besökare i centrum.

Genom att sprida ut besöksantalet blir det lättare att hålla avstånd och ta gemensamt ansvar för en bromsad smittspridning.

Välkommen in på ett planerat besök och handla med omtanke!

Information om fler åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen av covid-19 kan du läsa här.