Vällingbybina

Under hösten 2021 placerades bikupor på taket till Tunnelbanehuset i Vällingby Centrum. Satsningen är ett samarbete mellan oss och Axelheds Bigårdar och Ekotjänster som sköter om bina. De är ett familjeföretag som tillhandahåller honung, andelsbiodling, ekosystemtjänster, företagsbikupor och utbildning/föreläsning om biodling. Jörgen Axelhed, grundare och ägare, är även ambassadör för Andelsjordbruk Sverige, där föreläser han och ger råd om andelsbiodling. Det hela började som en hobby som utökats årligen och idag är den ett litet familjeföretag. Familjen Axelhed bor i Vällingby.

På den här sidan kommer ni kunna följa vad som händer med vällingbybina och lära er fakta om bin. Vi uppdaterar sidan löpande.

Fotograf Jörgen Axelhed

April 2022

Vad gör bina?

Nu börjar allt fler växter blomma. Till exempel, sälg och körsbär är viktiga träd för binas utveckling under april. På de varma platserna slår de första maskrosorna ut men det är först i maj, när maskrosor har sin första blomning, som maskros blir en så kallad ”dragväxt” för bin. Det betyder att växten under en viss tid fullständigt dominerar som föredragen växt hos bina, när de drar in näring till samhället. Nu är det viktigt för varje kupa att öka antal arbetsbin för att vara redo att samla nektar när den stora blomningstiden börjar. Drottningen ökar äggläggningen, årets bin föds i större skala, ”vinterbin” som tog hand om drottningen under den kalla årstiden dör nu ut.


Drottning, fotograf Jörgen Axelhed

De första drönarna (hanbin) kläcks och biodlaren brukar märka att det blir lite mer harmoniskt i bikupan. Det finns tre sorters bin i en kupa under sommarhalvåret. En drottning, några hundra drönare (hanar) och circa 50 000 arbetarbin (honor).

Drönare, fotograf Jörgen Axelhed

Arbetsbi, fotograf Jörgen Axelhed

April är ofta en månad med kraftiga väderskiftningar. I folkmun pratar man om ”bakslag” när varmare dagar avlöses av en period med minusgrader. För bina utgör en längre köldknäpp ett allvarligt hot mot samhällets överlevnad. Är det för få bin i kupan, lyckas de inte hålla värmen och hela samhället kan dö.

Vad gör biodlaren?

Biodlaren måste inspektera varje kupa flera gånger under april månad, både för att utföra de planerade åtgärderna och för att hantera i tid de hot som uppkommer. Till exempel, kan en bikupa bli angripen av stackmyror som försöker komma åt honungen. Är det ett svagt samhälle, med färre bin än normalt, lyckas de inte försvara sig och kan i värsta fall dö. Om angreppet är ett faktum behöver biodlaren flytta bikupan om möjligt alternativt försöka hindra myrorna för att komma in i kupan, t.ex. genom att ställa kupbänkens ben i en hink med vatten.

Vid en längre period med kallare väder kan biodlaren försöka rädda ett svagt bisamhälle genom att, till exempel, ställa det ovanför ett starkt samhälle. Ett nätgaller läggs mellan två samhällen och utgången på det svagare samhället riktas åt motsatt håll. Det förhindrar att bina från de olika samhällena hamnar i bråk med varandra. Värmen kommer då att stiga från det starkare samhället upp till det svaga vilket kan räcka för att det ska klara sig tills varmt väder återvänder.

Biodlaren kan även hjälpa ett svagt samhälle genom att hämta några ramar med bin på från ett starkt samhälle och stoppa ner dessa direkt ner i kupan. De unga bin som har kommit med accepterar omedelbart det nya samhället, men de äldre bina har svårare för det eftersom de är vana vid doften av ”sin” drottning. Är de äldre bina få lämnar de oftast det nya samhället så snabbt de kan och försöker återvända till sin gamla kupa. Är de äldre bina många finns det en risk att de i värsta fall dödar drottningen.

Nu är det dags för biodlaren att göra en vårgenomgång av alla samhällen. Man kontrollerar att det finns en äggläggande drottning, städar bort döda bin från kupans botten och undersöker eventuella tecken på skada eller sjukdom. Om bina har övervintrat i en låda, vilket är vanligt, lägger biodlaren på en låda till för att ge bina utrymmet att utvecklas. Är vårvädret varmt sätter biodlaren på den första skattlådan på kupan där bina samlar nektar och omvandlar den till honung. I Sverige brukar man lägga ett spärrgaller mellan ”yngelrummet” med drottningen och skattlådorna. Det förhindrar drottningen från att lägga ägg i honungsramarna. I vissa länder gör man inte det vilket kan resultera i att ägg och larver kommer med i honungen vid slungningen och sedan behöver filtreras bort.

Hur mår Vällingby centrums bin just nu?

April månad har varit en kall och blåsig månad i år. Det har gjort att vårutvecklingen hos Vällingbybina gått långsamt och att de inte varit någon idé att sätta på någon skattlåda ännu. Det har även varit torrt i naturen vilket bidrar till att blommorna inte släpper ut några stora mängder nektar.

Mars 2022

Vad gör bina?

Nu har bina varit inne i flera månader, utan att kunna flyga fritt och fylla på sitt förråd. Under vintermånaderna behöver de dessutom hålla sig för att inte förorena kupan med avföring vilket skulle kunna öka risken för sjukdomar i samhället. Med stigande temperatur blir det allt lättare för bina att hålla värmen inne i kupan, de blir alltmer aktiva, drottningen påbörjar sin äggläggning. Det ökar i sin tur behov av lämplig föda till larverna. Nu är tidigt blommande träd och blommor avgörande för binas överlevnad. Hassel, vintergäck, scilla och vårkrokus är några av binas absoluta favoriter så här års.

De första varma vårdagarna när solen skiner passar bina på att utföra en så kallad ”rensflygning” – de flyger ut och rensar tarmen helt enkelt. Bina ”städar” även inne i kupan. De rensar ut skräpet och döda bin som har samlats på botten av kupan under vintern. För biodlaren är dessa beteenden en indikation på hur samhället mår.

Vad gör biodlaren?

När våren anländer påbörjas arbetssäsongen för biodlaren. Nu läggs grunden för att få starka samhällen och optimal honungsskörd senare i år. Biodlaren kan försiktigt öppna kupan för att uppskatta hur stort matförråd bina har kvar. Är månaden ovanligt kall kan vissa samhällen behöva stödmatas med ett slags foderdeg som läggs som en liten klump inne i kupan. Föderdegen består av olika sockerarter och hjälper bina att klara sig tills blomningen har kommit i gång på allvar.

Eftersom vädret fortfarande är kyligt i mars behöver biodlaren utföra alla nödvändiga arbeten i kupan snabbast möjligt för att inte riskera att kyla ner samhället. Desto längre kan man stå och titta på när bina flyger ut från kupan en varmare dag, en efterlängtad syn som är ett självklart vårtecken för en biodlare!

Hur mår Vällingby centrums bin just nu?

Bina har kommit i gång med att städa ur sina kupor. De har även utfört en rensflygning vilket de små mörka fläckarna i närheten av kupan tyder på. Särskilt tydligt syns det om det ligger kvar lite snö i närheten av bikupan. Det finns fortfarande gott om mat i båda bikuporna. Vinterklotet har flyttats något inne i kuporna vilket beror på att bina flyttar sig närmare till återstående mat inne i kupan. På några solbelysta platser som vetter mot söder har vi sett att vårlökar börjar slå ut, till binas stora förtjusning.

     Bild 1: Hassel Bild 2: Vintergäck Bild 3: Scilla/Blåstjärna

Fotograf Jörgen Axelhed

Vällingbyhusvägg i söderläge nära centrumbina med blommande vårkrokus, scilla och pärlhyasinter som besöks flitigt av bin när solen ligger på.

Fotograf Jörgen Axelhed

 

Januari och februari 2022

Vad gör bina?

Under vinter ser man sällan någon aktivitet i bigården. En vanlig fråga brukar därför vara om bina går i dvala på vinter. Nej, det gör bina aldrig, inte ens på de kallaste platserna i världen. Bina bildar ett klot inne i kupan för att värma varandra. De bina som sitter ytterst blir efter ett tag kalla och kryper in närmare mitten varpå bin som har varit innerst tidigare hamnar ytterst istället. På så sätt byter dem plats med varandra under hela vinter, ungefär som pingviner i Antarktis. I mitten av klotet befinner sig drottningen, som är livsviktig för samhällets överlevnad och behöver därför hållas varm hela tiden. Vinterklotet kan variera i antal mellan 10 000 och 20 000 bin. Det föds få nya bin under vinter, eftersom det inte är möjligt att hålla tillräckligt hög temperatur för att äggen och larverna ska överleva. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt många bin i kupan i slutet av sommaren för att kunna bilda ett tillräckligt stort klot på vinter.

Under vintermånaderna äter bina av sitt vinterförråd så det är viktigt att den aldrig får ta slut. De kallaste dagarna äter bina mer av fodret för att klara av att hålla värmen. Under varma vinterdagar flyter några bin ut för att se om det finns några tidiga vårblommor eller vatten i närheten. En lite varmare dag passar bina även på att flyga ut för att tömma tarmen, så kallad rensningsflygning. Tänk att behöva hålla sig en hel vinter!

Vad gör biodlaren?

Under vintermånaderna förbereder biodlaren kommande säsong i bigården. Man planerar och gör inköp, snickrar ramar och målar kupor samt sätter ihop eventuella insektshotell och humleholkar.

Biodlaren kontrollerar då och då att bina lever genom att besöka kupan en dag när det är plusgrader. Man lyfter på bikupans tak och tittar in genom plastlocket. Man kan också lägga ett öra mot bikupan och lyssna på ljudet. Hör man ett surrande ljud vet man att bina lever. Man undviker att utföra några andra arbeten med bikupan för att minska risk för nedkylning och stressreaktioner hos bin.

Biodlaren måste även vara vaksam på djur och fåglar som kan störa bin under vintern. Till exempel, kan en fågel sätta sig på kupan och knacka på utgången för att locka ut några vaktbin som fågeln sedan äter upp. En mus kan också ta sig in i kupan för att äta av honungen. En av åtgärderna mot det är att sätta in en spärr i ingången för att förhindra mössen att ta sig in.

Den 14:e Februari är känd bland många som Alla Hjärtans Dag. Det är få som vet att Sankt Valentin som alla hjärtans dag härstammar från även är en av tre helgon som har tilldelats bin och biodlare av Vatikanen. På bilden nedan kan man se Sankt Valentin hålla i en bikupa av halm.


(Bild hämtad från Uncommonbees Facebook)

Hur mår Vällingby centrums bin just nu?

De kontrollerna som vi har gjort i Vällingby Centrum visade att bina mår bra, de sitter i ett stort klot (se fotot nedan) och har gott om vinterfoder. Bikupor består av två lådor var, men bina befinner sig bara i den översta lådan. Lådan under underlättar ventilation och fungerar som en uppsamlingsplats för bin som dör under vintermånaderna. Det hjälper till att bevara en hälsosam miljö inne i kupan.

Fotograf Jörgen Axelhed