Market art fair

2023-05-05 ‐ 2023-05-10

Konstutställning med Market art fair. Utställningen hittar du i Vännäsgången, mitt emot Stockholms Stadsmission.

Splendid Silent Sun

Medverkande konstnärer: Karolina Brobäck, Berenike Corcuera, A K Dolven, Sven Holmström & Ole Berg, Tilda Lovell, Paul-Robin Sjöström, Lisa Tan, Johan Thurfjell

Öppettider: kl. 11.00 – 18.00

Curatorer: Elias Kautsky och Anne Vigeland 

Fram till 1950-talet var Vällingby en relativt okänd plats i världen. Befolkningen rymdes i de fåtal gårdar och stugor som låg utspridda i området. Det var dessa tidiga invånare som gav upphov till namnet så som vi känner till det idag  – de kallades “folket på vallen”, vilket sedan blev Vällingarnas by. Folket som levde här ägnade sig åt jordbruk i takt med årstidernas växlingar och de kunde knappast föreställa sig att Vällingby om några hundra år skulle locka till sig resande från hela världen som ville uppleva den utopiska och lovprisade “ABC-staden”. 

Samhällsförändringarna och sättet vi kan förstå Vällingby som en specifik plats i ett vidsträckt universum, utgör utgångspunkten för Splendid Silent Sun. Utställningen utforskar de relationer vi skapar med våra närmaste omgivningar och hur små perspektivförskjutningar, eller en specifik idé, kan komma att förändra en plats för gott. Utställningen äger rum mitt i Vällingby Centrum och inkluderar verk av Karolina Brobäck, Berenike Corcuera, A K Dolven, Paul-Robin Sjöström, Lisa Tan och Johan Thurfjell. Två offentliga verk – Flora och Fauna av Tilda Lovell och Soluret  av Sven Holmström och Ole Berg har också inkorporerats och utgör en geografisk förlängning av utställningen. Sammantaget uppmanar verken i utställningen oss att vidga våra perspektiv och föreställningar tvärs över tid och rum.