Nema Problema

2023-08-17

17/8 ställer Nema Problema ut i Vällingby centrum

SONY DSC

Är du ny i Sverige och behöver stöttning i jobbsökandet? Var med i Nema Problemas mentorprogram och få hjälp av en mentor med liknande utbildning eller yrkesinriktning som dig! 

Om Nema Problema

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige.

I Nema Problemas mentorprogram matchas arbetssökande utrikes födda med en etablerad mentor som har erfarenhet av att jobba och leva i Sverige. Under 8 månader träffas man minst en gång i månaden och delar erfarenheter, kunskap och kontakter. Syftet med programmet är att personer som är nya i Sverige ska ta steg närmare svensk arbetsmarknad. Nästa program startar i höst.

Läs mer och anmäl dig till mentorprogrammet på nemaproblema.se/mentorskap