Workshop: Skapa Vällingbykonst 2/6

2024-06-02 hos Studio V

Skapa egen Vällingbykonst

Inspireras av ett av Vällingby Centrums populära konstverk och gör en egen tolkning av Olle Bonniérs muralmålning från 1955. Genom olika tekniker och material så som textil, papper, färger, kartong och återbruksmaterial skapar du ett eget grafiskt konstverk med hjälp av konstnären Emma Skoglunds handledning. Emma är utbildad på Konstfack och är även bildlärare och florist. Hon har en avslappnad relation till konst och finner ofta det vackra i det fula. Personligen jobbar hon gärna med återbruksmaterial och under hennes workshop får du möjlighet att vidga vyerna och öka din kreativitet.