4 timmar gratis parkering

Totalt 2100 parkeringsplatser i våra två parkeringsgarage.
4 timmar gratis parkering, ingen p-skiva eller p-biljett behövs.

Åregaraget plan -3 är endast infartsparkering. Det innebär att det är betalparkering där du antingen kan lösa biljett i automaten eller skaffa ett hyresavtal via Stockholm Parkering om du är en återkommande kund.

Avgift: 30 kr/dygn

Öppettider:
Åregaraget 06.00-24.00
Solursgaraget 06.00-24.00