4 timmar gratis parkering

Totalt 2100 parkeringsplatser i våra två parkeringsgarage.
4 timmar gratis parkering, íngen p-skiva eller p-biljett behövs.

I Åregaragets nedre plan, -3, har vi en infartsparkering där du kan stå längre.
Avgift: 20 kr/dygn

Öppettider:
Åregaraget 06.00-24.00
Solursgaraget 06.00-24.00