Mitt Vällingby har avvecklats under början av 2020 och eventuella kvarvarande poäng inte går att använda.